თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ინგლისური ენა
 2. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 3. ეთიკისა და დეონტოლოგიის  საფუძვლები
 4. სატექნიკო ლაბორატორია, აღჭურვილობა,აპარატურა, ხელსაწყოები, უსაფრთხოების  ნორმები
 5. თანამედროვე  საანაბეჭდო და პროთეტიკური  მასალები  და  ხელსაწყოები
 6. საღეჭი აპარატის ნორმალური ანატომია, თანდაყოლილი და შეძენილი
 7. ორთოპედიული  კონსტრუქციები
 8. ძერწვა და ცვილით  მოდელირება
 9. ფაიფურის და პლასტმასის  მუშაობის  ეტაპები პრაქტიკა
 10. ორთოპედიული კონსტრუქციები საწარმოო პრაქტიკა
 11. ფაიფურზე და პლასტმასზე მუშაობის მეთოდები საწარმოო პრაქტიკა