თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ინგლისური ენა
 2. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 3. ადამიანის პირის ღრუს ანატომია
 4. სამედიცინო ქიმია, ბიოქიმია
 5. ეთიკისა და დეონტოლოგიის  საფუძვლები
 6. კბილის ანატომია და მიკროსკოპული აგებულება
 7. სატექნიკო ლაბორატორიის აღჭურვილობა
 8. საღეჭ-სამეტყველო აპარატის ნორმალური ანატომია, თანდაყოლილი,  შეძენილი ანომალიები
 9. კბილის შეძენილი და თანდაყოლილი დეფექტები
 10. მოუხსნელი და  მოსახსნელი ორთოპედიული პროთეზირების
 11. მოუხსნელი ხიდისებრი და ბიუგელისებრი პროთეზების
 12. კბილების მოდელირება
 13. მასალათმცოდნეობა
 14. ორთოპედიული კონსტრუქციები
 15. სატექნიკო ლაბორატორის პრაქტიკა
 16. კბილის გვირგვინის ღრუს მომზადება საწარმოო პრაქტიკა
 17. მოუხსნელი ხიდისებრი და ბიუგელისებრი პროთეზების დამზადება საწარმოო პრაქტიკა
 18. პლასტმასის, ფაიფურის, მეტალების და მათი კომბინაციების გამოყენება პროთეზირებაში
 19. საანაბეჭდო მასალის   მომზადება და მოდელის ჩამოსხმა საწარმოო პრაქტიკა