თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 1. ინგლისური ენა
 2. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 3. ადამიანის ნორმალური ანატომია ფიზიოლოგიით
 4. ლათინური  ენა
 5. ეთიკისა და დეონტოლოგიის  საფუძვლები
 6. სანიტარია და ჰიგიენა
 7. შინაგანი მედიცინის საფუძვლები
 8. პირველადი გადაუდებელი დახმარება
 9. ურთიერთობის ფსიქოლოგია
 10. პრევენციული  მედიცინა
 11. ფიზიოთერაპია
 12. სამკურნალო  ფიზკულტურა სამედიცინო რეაბილიტაციით
 13. მასაჟის  სახეები
 14. მანუალური თერაპია
 15. ფიზიოთერაპია  საწარმოო პრაქტიკა
 16. სამკურნალო  ფიზკულტურა (კინეზოთერაპია) სამედიცინო  რეაბილიტაციით საწარმოო პრაქტიკა
 17. მასაჟის სახეები  საწარმოო პრაქტიკა