თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

2016 წლის 28 ნოემბერს შპს სამედიცინო ცენტრ იუნონას და თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებელს შორის დაიდო ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს სასწავლებლის სტუდენტთათვის ხელშეწყობას სამედიცინო ცენტრის ბაზაზე საწარმოო პრაქტიკის გავლის, კურსდამთავრებულთა პროფესიული სტაჟირების და შემდგომი დასაქმების მიმართულებით.