თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

   სასწავლებელში გაიხსნა 2016-2017 წლის განვითარების სამოქმედო გეგმით დასახული საჭირო მონაცემების მქონე კომპიუტერებით აღჭურვილი ლაბორატორია, თანამედროვე სწავლების მეთოდების და სტანდარტების განსახორციელებლად.

 PicMonkey Collage min 1