თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის № 1 სამედიცინო სასწავლებელსა და სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსს" შორის დაიდო მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რომლის მიზანს წარმოადგენს კოლეჯის სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების და თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პროფესიონალებად მომზადება, სტაჟირება/გადამზადების წარმატების გავლის შემდგომ დასაქმება კორპორაციის ქსელში შემავალ როგორც ქ.თბილისის ასევე რეგიონალურ სამედიცინო დაწესებულებებში-კლინიკებში.