თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

2017 წლის 30 მაისს სასწავლებელში გამხორციელდა პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტის ქალბატონ ია გიგიბერიას ვიზიტი. შეხვედრას დაესწრნენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ხარისხის მართვის მენეჯერი, მასწავლებლები. ვიზიტმა ჩაიარა ნაყოფიერი და საინტერესო შედეგებით, განხილული იქნა პრობლემური საკითხები და დაიგეგმა მომავალი შეხვედრები.

IMG 0296IMG 0301