თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

   2017 წლის 24 აგვისტოს და 1 და 4 სექტემბერს თბილისის № 1 სამედიცინო სასწავლებელში განხორციელდა მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ექსპერტის, ქალბატონ თეა ოსეფაშვილის ვიზიტი. სამუშაო შეხვედრებზე განხილული იქნა დანერგვის ადმინისტრირების პროცესის, მოდულების სწავლება-შეფასების და შიდა დაკვირვება-შეფასების, მტკიცებულებების სახეების და  მათი შეგროვების, აგრეთვე მოდულებების დანერგვისათვის საჭირო სხვა განსახორციელებელი აქტივობების საკითხები.

IMG 1031IMG 1028 CopyIMG 1024