თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

2017 წლის 12 ნოემბერს სამედიცინო კომპანია შპს "მედი"-სთან გაფორმდა მემორანდუმი თბილისის № 1 სამედიცინო სასწავლებლის კურსდამთავრებულთა მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალებად ჩამოყალიბების,  პრაქტიკული       უნარ-ჩვევების განვითარების და თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომზადება/დასაქმების ხელშესაწყობად.