თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

2018 წლის 3 თებერვალს შპს "თბილისის გულის ცენტრი"-თან გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, რათა ჩამოაყალიბონ და შემდგომში განავითარონ ორმხრივ სასარგებლო საგანმანათლებლო გარემო და განახორციელონ ურთიერთთანამშრომლობა თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის კურსდამთავრებულთა დასაქმების მხარდაჭერა/ხელშესაწყობად.