თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

პრაქტიკოსი ექთანი

მეხუთე საფეხური

რაქტიკოსი ბებიაქალი

მეხუთე საფეხური

არმაცევტის თანაშემწე

მეხუთე საფეხური

nurse

ქთნის თანაშემწე

მესამე საფეხური

ასაჟისტი

მესამე საფეხური

Tooth LOGO

ბილის ტექნიკოსი

მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხური

2018 წლის 7 თებერვალს თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებელსა და შპს ქ.თბილისის № 34 აფთიაქს შორის დაიდო ხელშეკრულება პარტნიორული ურთიერთობების განვითარების მიზნით, ფარმაცევტის თანაშემწის მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშესაწყობად და ადექვატური პრაქტიკულ სასწავლო გარემოს შესაქმნელად.