თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

2019 წლის 22 იანვარს კოლეჯ პანაცეაში შედგა კერძო კოლეჯების ასოციაციის საერთო კრება, რომელიც ეხებოდა მოდულური პროგრამების დაანგარიშების და სახელმწიფო დაფინანსებისათვის ქვოთების  წარმოდგენის საკითხს

კრებაზე კოლეჯები შეთანხმდნენ, რომ განხილული პროგრამების ხარჯების სქემა, როგორც ზოგადი ანაზღაურების მაგალითი გადაეგზავნება განათლების სამინისტროს, რათა გაანალიზდეს კერძო კოლეჯების მიერ განსახორციელებელი მოდულური პროგრამების დაფინანსების შესაძლებლობები.