თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

სტუდენტთა განკარგულებაშია:

  • კეთილმოწყობილი შენობა - ნაგებობა, ბუნებრივი განათებით და გათბობით. 
  • კაბინეტ - ლაბორატორიები, რომელიც გაწყობილია დანიშნულების მიხედვით შერჩეული სპეციალური ინვენტარით. 
  • ბიბლიოთეკა სამკითხველო ოთახითი 
  • კომპიუტერული კლასი. 
  • სამედიცინო დახმარების კაბინეტი. 
  • სტომატოლოგიური კაბინეტი.