თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

შპს ქ. თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებელს სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტთა შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის მექანიზმი, რისთვისაც გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ შემდეგ დაწესებულებებთან

 • შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ”პანაცეა” 
 • შპს ”მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი” 
 • საქართველოს ბიზნეს ასადემია SBA 
 • შპს ”არსი” პროფესიული კოლეჯი 
 • შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ”ამაგი” 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯი გეორგია 
 • შპს ”ქართულ-ევროპული აკადემია” 
 • შპს ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი 
 • შპს ირაკლი ფაღავას სახ.აკადემია ”დასტაქარი” 
 • შპს მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო ცენტრი კომპლექსი ”გონი” 
 • შპს დამოუკიდებელი საერო გმნაზია ”შავნაბადა” 
 • შპს ”ილია” ილია ჭავჭავაძის სახ.ქ.საგარეჯოს საგანმანათლებლო დაწესებულება 
 • შპს ”ხაშურის ილია ჭავჭავაძის სახ.კოლეჯი” 
 • შპს ”ზედაეწერის აგრობიზნესისა და ტექნილოგიის კოლეჯ” 
 • შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ეკოლოგია და დიზაინი 
 • კოლეჯი ”ბარაკონი” 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯი ”აღმაშენებელი” 
 • სასწავლო უნივერსიტეტი ”მასკი” პროფესიული კოლეჯი 
 • შპს პროფესიული კოლეჯი ”ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებელი” 
 • შპს ”ქუთაისის საზოგადოებრივი კოლეჯი” 
 • შპს ინტერბიზნესის აკადემია 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯი ”ხელოვნებისა და მეცნიერების აკადემია” 
 • საზოგადოებრივი კოლეჯი ”კავკასიონი” 
 • შპს ”ბათუმის სამედიცინო -პედაგოგიური კოლეჯი 
 • შპს მ/დ საზოგადოებრივი კოლეჯი მედიკ-ფორტე 
 • შპს ”ცხუმ-ეგრისის” პროფესიული კოლეჯი 
 • ახალციხის პროფესიული კოლეჯი 
 • საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი 
 • შპს საზოგადოებივი კოლეჯი ეტალონი.  

 • მემორანდუმზე ხელმოწერით მხარეები ურთიერთგაგებისა და პატივისცემის პრინციპით თანამშრომლობენ, რათა ხელი შეუწყონ საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის შემდგომ სრულყოფასა და განვითარებას.