თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

medical_logo          ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის
N1 სამედიცინო სასწავლებელი აცხადებს მიღებას 1 მაისიდან 2017-2018 სასწავლო წლისათვის სრული ზოგადი 
განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Check mark free icon პრაქტიკოსი ექთანი ( მეხუთე საფეხური) 
Check mark free icon ფარმაცევტის თანაშემწე ( მეხუთე საფეხური) 

 საბაზო ზოგადი განათლების საფუძველზე შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

Check mark free icon ექთნის თანაშემწე ( მესამე საფეხური) 
Check mark free icon კბილის ტექნიკოსი ( მესამე საფეხური) 
Check mark free icon კბილის ტექნიკოსი(მეოთხე საფეხური) 
Check mark free icon კბილის ტექნიკოსი (მეხუთე საფეხური) 
Check mark free icon მასაჟისტი ( მესამე საფეხური) 
                                                                     
  დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მოგვმართოთ:                      კედიას ქ. # 7.
                                                                                         ტელ: 2 34 15 48;   2 34 00 90.

კურსდამთავრებულები მიღებენ სახელმწიფო პროფესიულ დიპლომს!