თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

20 მარტს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან.
შეხვედრაზე განიხილეს საავტორიზაციო ან მონიტორინგის ვიზიტების დროს გამოვლენილი ტიპური ხარვეზები, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლებმა პრაქტიკული ხასიათის რჩევები და რეკომენდაციები მიაწოდეს შეხვედის დამსწრეებს.
თბილისის N1 სამედიცინო სასწავლებლის წარმომადგენლები იყვნენ: ჩიტალაძე რუსუდანი , ეკა კანდელაკი-ყანჩაველი და ნადია სპიცინა.
დაწესებულებების წარმომადგენლებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესთან დაკავშირებით.

17436034 1369653183105001 2830684463299584420 o

17311275 1369653089771677 717252467924766894 o