თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

საგანმანათლებლო პროგრამების სრულფასოვნად და ხარისხიანად განსახორციელებლად თბილისის # 1 სამედიცინო სასავლებელს სარგებლობაში აქვს საწარმოო პრაქტიკის ჩატარებისათვის აუცილებელი ინვენტარით აღჭურვილი ფართი შესაბამის დაწესებულებებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე.

 

miqael mtavarangelozis saavadmkopo1. შპს ,,წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო“
2. ინდ. მეწარმე „მთვარისა მთვარაძის“ სტომატოლოგიური კაბინეტი მის 
3. შ.პ.ს. „მკურნალი 2002“
4. შპს „დენტალ სმაილი Dental smail“nevrologi clinic
5. შპს „LT PHARMA“
6. შპს ,,გადაუდებელი ნევროლოგიის კლნიიკა ნევროლოგი“
chapidze7. შპს აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიური ცენტრი’’
8. ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასიcaritas georgia
9. ქ. თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
10. აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრი
new vision11. ნიუ ვიჯენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალიkanis centri
12. შპს ,,კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი