თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი თბილისის №1 სამედიცინო სასწავლებლის მისიაა

mission

 პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელების მეშვეობით მოამზადოს კონკრეტული დარგის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შიდა და გარე შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის სფეროს დინამიურ განვითარებას.