თანამედროვე მედიცინაში წარმატებისთვის!

1.                       1.       საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებაში

2.       საინფორმაციო ტექნოლოგიები-საექთნო საქმეში

3.       კომუნიკაცია საექთნო საქმეში

4.       ინგლისური ენა საექთნო საქმეში

5.       ჰისტოლოგია

6.       ბიოქიმია

7.       მიკრობიოლოგია

8.       ანატომია-ფიზიოლოგია

9.       პათოლოგია (პათანატომია-პათფიზიოლოგია)

10.   დოზირების პრონციპები საექთნო საქმეში

11.   ფარმაკოლოგია

12.   ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

13.   ავადმყოფის მოვლა

14.   შინმოვლა

15.   სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში

16.   საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები

17.   ინფექციის კონტროლის საფუძვლები

18.   გერონტოლოგია და გერიატრიის საფუძვლები

19.   თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

20.   ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

21.   გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

22.   კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები და ანესთეზიოლოგია

23.   სამეანო   და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები

24.   პედიატრია და მოზარდები

25.   ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

26.   კლინიკური პრაქტიკა ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

27.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

28.   კლინიკური პრაქტიკა თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

29.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

30.   კლინიკური პრაქტიკა გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა

31.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა

32.   კლინიკური პრაქტიკა კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა საექთნო მართვა

33.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა     საექთნო მართვა

34.   კლინიკური პრაქტიკა სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

35.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

36.   კლინიკური პრაქტიკა პედიატრია და მოზარდები

37.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა პედიატრია და მოზარდები

38.   კლინიკური პრაქტიკა ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

39.   შემაჯამებელი კლინიკური პრაქტიკა ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია

          40. ქართული ენა A2

          41. ქართული ენა B1

6.